Sollentuna bötfälls för lång väntetid

I september 2013 fick en man från Sollentuna rätt till plats på ett gruppboende. Först i juni i år hittade kommunen en plats åt honom.

Nu får Sollentuna betala 668 390 kronor i straffavgift.

Mannen ville bo nära sina anhöriga. Men i Sollentuna har få boendeplatser funnits de senaste åren, vilket Lokaltidningen Mitt i har skrivit om ett flertal gånger.

I stället erbjöds mannen att flytta till Södertälje eller Hässelby. Först i juni i år erbjöds han till slut en plats i hemkommunen.

Men han kan inte flytta förrän i höst eller vinter, när två nya boenden i Viby och på Malmvägen ska stå klara.

– Några lediga platser finns inte i dag. Det blir så klart alltid en viss rotation i och med att personer flyttar eller avlider, men just nu ser vi mycket fram emot de här två nya boendena. De kommer att lätta på trycket en del, säger Karin Proos, förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret.

Nu har förvaltningsrätten i Stockholm slagit fast att Sollentuna måste betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

668 390 kronor tvingas kommunen betala till staten. Tidigare har man dömts till att betala 150 000 kronor för ett liknande ärende.

Karin Proos är väl medveten om problemen med att hitta boenden i Sollentuna.

– Jag kan inte förneka att vi har haft problem inom det här området, för det har vi. Jag tror dock att det blir bättre nu när två nya boenden står klara, säger hon.

Men behovet är fortsatt stort i framtiden, och ytterligare åtgärder kommer att behövas för att samma problem inte ska uppstå igen.

– Vi gör en så kallad lokalbehovsinventering varje år, och behovet i framtiden är stort, det kan vi konstatera. Därför är gruppboenden en fråga som vi måste jobba vidare med, säger ­Karin Proos.

Hur då?

– Vi försöker alltid titta på möjligheter till nya boenden när nya områden byggs. I Väsjön till exempel är tanken att vi ska ha ett eller till och med två nya boenden. Men det är som sagt en fråga som vi behöver jobba mer med.

Jag kan inte förneka att vi har haft problem. Jag tror dock att det blir bättre nu när två nya boenden står klara.karin proos, förvaltninschef