Sollentuna – en av få kommuner utan byggnadsminnen

Näsby slott i Täby kommun är ett av byggnadsminnena bland Sollentunas grannkommuner.
Näsby slott i Täby kommun är ett av byggnadsminnena bland Sollentunas grannkommuner.
Sollentuna är en av få kommuner i Stockholms län som saknar byggnadsminnen. Anledningen är oklar men det kan bero på att det inte finns något som är värt att byggnadsminnesförklara.

Sammanlagt finns det 193 byggnadsminnen i länet, de flesta av dem i Stockholm. Men många finns också i andra kommuner. Bland Sollentunas grannkommuner finns flest byggnadsminnen i Solna, åtta stycken, följt av Danderyd med sex stycken.

Byggnadsminnen finns också i Upplands Väsby, Järfälla, Sundbyberg och Täby. Dock inga i Sollentuna.

Patrick Björklund, handläggare på enheten för kulturmiljö och bostadsstöd, säger att det kan ha gjorts utredningar av objekt i Sollentuna som kom fram till att de inte skulle byggnadsminnesförklaras.

– Eller så har det aldrig föreslagits några, säger han.

Vad krävs för att något ska bli ett byggnadsminne?

– För det första ska man väcka frågan hos Länsstyrelsen. Då hamnar det i en kö, som är mångårigt lång. Vi saknar möjlighet att hantera alla ärenden, så då görs det en prioritering och tas i den ordningen, säger Patrick Björk.

För närvarande arbetar de på länsstyrelsen med ett tiotal ärenden om möjliga byggnadsminnen. Varje år brukar också bli en del nya. Men det kan dröja flera år innan ett anmält möjligt byggnadsminne börjar utredas.