Sollentuna Energi byter namn

Byter namn i vår.
Byter namn i vår.
Det kommunala bolaget Sollentuna Energi AB ska stärka sin miljöprofil.

En del av arbetet är att byta namn till Sollentuna Energi och Miljö AB.

”Bolaget har under året jobbat med att formulera en ny strategi. I det arbetet har vi kommit fram till att bolaget ska ha en tydligare miljöprofil när det gäller att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle”, förklarar styrelsen i en skrivelse till fullmäktige.

Enligt styrelsen är syftet bland annat att stärka bolagets varumärke och visa att man följer med i ”den tid vi lever i där förnyelsebara och hållbara systemlösningar kommer att bli en naturlig del i vardagen”.

Förändringen gäller från den 1 april 2016.