Sollentuna får fler miljöbilar

Sollentuna Kommunen har tagit ett stort kliv mot en mer miljövänlig bilpark. Under det första halvåret 2013 uppfyllde 7,1 procent av de 1 267 nyregistrerade bilarna de nya hårdare kraven för att klassas som miljöbilar.

Detta rapporterar bensinbolaget Statoil som rankat Sveriges kommuner baserat på statistik från Trafikanalys.

Med en miljöbilsandel på 7,1 procent klättrar Sollentuna från 240:e till 84:e plats av Sveriges 290 kommuner. De 90 nya miljöbilarna utgjordes av 35 elhybrider, 27 bränslesnåla dieslar, 16 gasbilar, elva etanolbilar och en elbil.