Sollentuna har flest förskolebarn per heltidsanställd i länet

förskola-genrebild
De anställda på förskolorna i Sollentuna har många barn att ta hand om.
Förskolorna i Sollentuna har inte flest antal förskolebarn per avdelning, men har ändå haft flest barn per heltidsanställd i länet. Samtidigt har kommunen fler anställda med förskollärarexamen än många andra i Stockholm.

På förskolorna i Sollentuna så fanns det 5,8 stycken barn per heltidsanställd under 2018, enligt ny statistik från Skolverket. Det är den högsta siffran bland kommunerna i Stockholm, med en liten marginal.

Ingmari Brockland, Skolchef förskola på Sollentuna kommun, tror att det är just räknandet av personal anställda på heltid som skjuter upp kommunens statistik. Hon menar att det lägger arbetstiden främst kring de tider då det är som mest barn.

– När det är färre barn närvarande samarbetar vi mellan avdelningarna för att få en bra personalfördelning över hela dagen. Allt för att använda de resurser vi har på bästa sätt, säger hon.

Barngruppernas storlek

Antalet barn per avdelning på förskolorna i kommunen var 16,7. En siffra som inte är bland de absolut högsta i länet.

– Vi har under en tid arbetat med att få ner antalet barn i grupperna och även fått statsbidrag för det. Det arbetet har lett till färre barn i barngrupperna vilket vi är stolta över, säger Ingmari Brockland.

Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, säger i ett pressmeddelande att det inte bara är antalet barn som spelar roll när man sätter ihop barngrupper. Viktiga faktorer är även ålder, personalens kompetens och lokal.

– Barnens bästa ska vara utgångspunkten för besluten, säger Magdalena Karlsson.

Lite personal med examen

I pressmeddelandet från Skolverket så skriver de att andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter i landet sedan 2014. Andelen är nu strax under 40 procent.

Kommunerna i Stockholm har dock oerhört lite anställd personal med förskollärarexamen jämfört med övriga landet. I länet har cirka 28 procent av personalen denna examen.

– Förskollärare och annan utbildad personal är oerhört viktig för kvaliteten i förskolan. Därför är det allvarligt att andelen utbildad personal minskar, säger Magdalena Karlsson.

Sollentuna är en av de kommuner i Stockholm med störst andel anställda med förskollärarexamen – med 31 procent. Enbart fem kommuner i länet har en högre andel.

Ingmari Brockland menar på att kommunen jobbat för att vara attraktiva arbetsgivare, och att detta har gett resultat.

– Att vi ligger högt när det gäller lönerna är en del i framgången samtidigt som undervisningen vid förskolorna står i fokus. Naturligtvis är det något vi vill fortsätta att förbättra och utveckla, säger hon.

Fakta

Antal barn per heltidsanställd

Sollentuna: 5,8

Österåker: 5,7

Järfälla: 5,6

Upplands Väsby: 5,6

Täby: 5,6

Vallentuna: 5,5

Vaxholm: 5,3

Danderyd: 5,1

Upplands-Bro: 5,1

Källa: Skolverket
Fakta

Antal barn per avdelning

Upplands Väsby: 19,7

Järfälla: 17,4

Sollentuna: 16,7

Danderyd: 16,6

Vallentuna: 16,4

Österåker: 16,2

Täby: 16,1

Vaxholm: 15,5

Upplands-Bro: 14,5

Källa: Skolverket
Fakta

Andel personal med förskollärarexamen

Danderyd: 32%

Sollentuna: 31%

Järfälla: 31%

Upplands-Bro: 31%

Österåker: 28%

Vaxholm: 26%

Täby: 26%

Upplands Väsby: 22%

Vallentuna: 21%

Källa: Skolverket