Sollentuna hotar staten med böter för partiklar

Sollentuna tar krafttag mot partikelhalterna.
Sollentuna tar krafttag mot partikelhalterna.
Sollentuna kommun ­hotar Trafikverket med böter om partikelproblemet vid E4:an inte blir bättre.

– Det är en drastisk ­åtgärd, men om normerna inte hålls är det den sista utvägen, säger kommu­nalrådet Anna-Lena ­Johansson (FP).

I första hand: dialog. Om det inte hjälper: då det dags att spela ut tyngre kort. Så kan man sammanfatta Sollentunaalliansens strategi i kampen mot partikelproblemet från E4:an.

Det som alliansen nu för på tal är möjligheten att utfärda ett vites­föreläggande gentemot den ansvariga väghållaren – vilket i klarspråk betyder att kommunen hotar Trafikverket med böter om det inte ser till att nivåerna hålls inom ramen för vad som är tillåtet.

– Det är en drastisk åtgärd, men om normerna inte hålls är det den sista utvägen, säger det folkpartistiska kommunalrådet Anna-Lena Johansson.

Och eftersom att alliansen i Sollentuna har fört in den åtgärden som en punkt i sin valplattform kommer det inte stanna vid ett tomt hot, förklarar hon.

– Om normerna överskrids, ja då måste vi fullfölja, säger Anna-Lena Johansson.

En skrivelse om partikelproblemet som de fyra gruppledarna i den dåvarande alliansen i november 2011 skickade till miljöministern och infrastrukturministern har ännu inte besvarats. Men innan det blir aktuellt med hot om böter vill Anna-Lena Johansson att kommunen och Trafikverket har en dialog om konstruktiva åtgärder.

– Det finns mycket man kan göra. En sänkning av hastigheten minskar både buller och partiklar. Att begränsa andelen dubbdäck ger också väldigt stor effekt.

Tidigare har Centerpartiet i Sollentuna profilerat sig när det handlar om partikelproblemet.

Är det här ett sätt att vinna tillbaka mark i en av Sollentunas hetaste valfrågor inför valet 2014?

– Nej, miljöfrågorna har alltid varit ett av våra fokus, det här har ingenting med Centerpartiet att göra, säger Anna-Lena Johansson.

Fakta

Reglerna för partikelhalter

Enligt EU:s miljökvalitetsnorm får halten av partiklar (50 mikrogram per kubikmeter per dygn) överskridas vid högst 35 tillfällen per år.

Antal överträdelser vid Sollentunas två mätplatser hittills i år: E4 Häggvik, 21 och Eriksbergsskolan, 5. Hornsgatan i Stockholm har redan överskridit gränsen vid 39 tillfällen.

Källa: SLB Analys