Sollentuna i byggtopp

Bara fyra kommuner i Sverige byggde fler bostäder i förhållande till sin befolkning än Sollentuna åren 2013 - 2015. Det visar en sammanställning som Dagens Samhälle har gjort.

21 bostäder per tusen invånare byggdes i Sollentuna åren 2013-2015 vilket alltså ger en topplacering i tidningens ranking.

Däremot kan kommunen inte försvara sin position när det gäller prognosen för 2016-2017. Där finns Sollentuna inte med på topp 10.

Det är kommuner i storstadsområdena som toppar statistiken och allra mest har Sundbyberg byggt i förhållande till sin befolkning.