Sollentuna kan få medborgarkontor

Polisen, kommunen och kanske För­säkringskassan ­under ett och ­samma tak.

Det kan bli verklighet i nytt förslag om medborgarkontor.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan genomgår polisen just nu en stor omorganisation.

Det innebär att de tidigare närpolisenheterna försvinner. I stället ska Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna bildar ett nytt lokalpolisområde.

Den nya lokalpolisstationen är tänkt att hamna i Väsby.

Det har fått Sollentuna kommun att fundera över hur polisens närvaro ska garanteras även i framtiden.

– Det är polisens omorganisering som har gjort oss uppmärksamma på frågan. Vi tycker att det är bra med polisiär närvaro i Sollentuna, säger kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M).

Ett förslag är att kommunen ska bilda ett så kallat medborgarkontor.

– Det är än så länge bara lösa tankar. Men grundkonceptet är att de personer som man i dag kan nå via mejl eller telefon också ska gå att möta som fysiska personer. Detta kan samlokaliseras med polisen, säger Douglas Lithborn.

På medborgarkontoret ska Sollentunaborna exempelvis få hjälp med att söka bygglov eller ställa sitt barn i kö till förskolan.

Tanken är också att andra aktörer – som polisen – ska kunna finnas under samma tak.

Förslaget om ett medborgarkontor är en del av en handlingsplan för trygghet och säkerhet som kommunen arbetar med att ta fram.

Men än så länge är arbetet bara på idéstadiet. Ett första förslag har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Vi har inte diskuterat det djupare, men frågan är värd att utreda mera, säger Douglas Lithborn.

Fakta

Allt samlas under ett tak

På ett medborgarkontor kan personalen svara på frågor, ge vägledning och hjälp att fylla i blanketter.

Det kan handla om allt från barnomsorg eller juridisk rådgivning till parkeringstillstånd och bygglov.

På vissa håll finns också personal från exempelvis Försäkringskassan, Skatte­verket och Pensionsmyndigheten.