ANNONS

Sollentuna kan få tio nya gruppbostäder

Sollentuna kommun planerar tio nya gruppboenden.

Men buller och protester gör planeringen svårare.

– Det gäller att väga allmänintresse mot särintresse, ­säger Thomas ­Ardenfors (M).
ANNONS

­I Sollentuna råder det brist på gruppbostäder enligt LSS – lagen om särskilt stöd. Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om flera Sollentunabor som drabbats.

Lolo Ronér, 23, blev beviljad rätten att bo på ett gruppboende – men det tog ett år innan kommunen hade en ledig plats.

En äldre psykiskt sjuk kvinna tvingades flytta från Sollentuna till Östermalm – där kommunen betalar dyrt för plats på ett gruppboende.

– Jag vill såklart att mamma ska få flytta hem till Sollentuna, säger dottern Pia.

Nu ska kommunen bygga nytt för att lösa problemet.

Den här gången provade de ett nytt grepp.

I stället för att planera för ett boende i taget tog kommunen fram ett förslag på tolv platser där gruppbostäder kunde byggas.

– Det är ett helt nytt angreppssätt för att få en helhetsbild, säger planarkitekten Linda Sjögren.

Efter att förslaget med tolv platser varit ute på ett första samråd ser läget ut såhär: Sex av dem fick grönt ljus och ska börja planeras, fyra behöver utredas vidare, medan två tomter i Viby har slopats helt och hållet.

ANNONS

I det ena fallet var det bland annat en fornlämning som gjorde platsen olämplig.

I fallet med Lilla slingan 32 bedömdes tomten vara en viktig social mötesplats. Dessutom kom massiva protester från närboende.

– En majoritet av alla yttranden som kom in handlade om den fastigheten, berättar Linda Sjögren.

Som det ser ut nu talar mycket för att kommunen behöver gå vidare med de resterande tio platserna – även de fyra som ska ut­redas vidare.

Vård- och omsorgskontoret bedömer att kommunen behöver bygga två nya LSS-­boenden per år – i minst fem år framöver.

– Man måste hela tiden påminna sig om att LSS-bostäder, liksom skolor och förskolor, tillhör den sociala service som vi enligt lagen är skyldiga att tillhandahålla, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M).

Fakta

Sex klara, fyra utreds och två stryks

byggs

Västerled 21A-B, Viby.

Lillies väg 87, Viby .

Brovägen 2, Tureberg.

Kihlgrens väg 1, Rotebro.

Polhemsvägen, Tureberg.

Kummelbyvägen 10A, Helenelund.

utreds

Vaktelvägen 1 och 3, Sjöberg.

Orrvägen 15, Sjöberg.

Disavägen (Tureberg 25:3), Tureberg.

Domherrevägen 25, Sjöberg.

stryks

Lilla slingan 32, Viby (efterprotester från närboende).

Stenkulle­vägen 2, Viby (fornlämning gjorde platsen olämplig). källa: sollentuna kommun