Sollentuna kan få 23 500 nya bostäder

Till år 2025 har kommunen beslutat att 6 500 bostäder ska stå klara - men det finns plats för 23 500, visar en utredning.

– Jag bedömer att det är en mycket rimlig siffra, säger Thomas Ardenfors (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Klicka på bilden nedan för att se hur Sollentuna kan växa, stadsdel för stadsdel:

Enligt kommunens bostadsantagande, som antogs i början av året, ska det byggas 6 500 bostäder i Sollentuna kommun fram till 2025. Nästan hälften av dem, 3 000, är redan klubbade och klara. Men det finns plats för hela 23 500 nya bostäder, visar en konsultrapport som gjordes av Sollentuna kommun i samarbete med företaget Spacescape i april förra året.

– Det är svårt att säga om den siffran i sig är rimlig, vi använder den som ett planeringsunderlag. Men det är ingen orimlighet att den här mängden bostäder skulle kunna bli verklighet, säger Anders Hallmén som är planeringschef på Sollentuna kommun.

Skulle bostäderna bli verklighet betyder det också att invånarantalet i kommunen kommer att öka med omkring 47 000 personer. Det skulle innebära ett behov att bygga cirka 12 nya skolor och 25 nya förskolor.

– Detta med att sätta siffror så långt i framtiden är otroligt svårt, men jag bedömer att 23 500 nya bostäder är en mycket rimlig siffra. Det är inte heller orimligt att den justeras uppåt. Det tillkommer alltid bostäder när vi börjar planera nya områden. När jag tillträdde pratade man om 2 000 nya bostäder i Väsjön, nu är det närmare 4 000 som planeras säger Thomas Ardenfors (M).

Målet just nu är att byggtakten ska ligga kring 500 inflyttningsklara lägenheter per år. Ska det kunna byggas i en högre takt än så behöver något förändras, menar Hallmén.

– Går allt i lås, vilket det inte alltid gör, blir max 500 lägenheter per år inflyttningsklara. Byggkostnaderna behöver minska och det behövs andra incitament till exempel någon typ av subventioner för att det ska vara möjligt att kunna bygga mer än så.

Främst är det de stationsnära områdena som kommer att utvecklas i framtidens Sollentuna, natur- och villaområdena är något det finns en enighet att värna om.

– Natur- och villaområden är grundläggande byggstenar, och det finns inget i våra framtidsvisioner som tar det anspråk. Men när regionen växer kommer Sollentuna relativt sätt närmare centrum. De centrala delarna kring stationerna kommer därför att behöva bli mer stadslika. Mer som exempelvis Solna och Sundbyberg än den traditionella förorten.

Men utmaningarna är många när Sollentuna växer, bland annat att både bevara och utveckla. En av de mest centrala frågorna när är hur framtidens skolor och förskolor ska planeras.

– Gestaltningen kommer i en del fall behöva se annorlunda ut. När vi förtätar kommer exempelvis skolor och förskolor, framförallt i de stationsnära områdena, inte kunna se ut som det gör i andra delar av kommunen idag. Precis som det ser annorlunda ut i Stockholms innerstad idag. Vi måste vara med tidigt i processen och ta upp diskussionen kring de här frågorna tidigt när vi planerar nya områden, säger Ardenfors (M).

Att det ska finnas närhet till grönområden och naturreservat kommer att fortsätta vara en viktig prioritet.

– Den viktigaste ledstjärnan att ha är att det inte bara handlar om att bo, det handlar om att leva också. Det ska fortsätta vara en väldigt bra livsmiljö i Sollentuna, och då är grönområden och naturreservat otroligt viktigt.