Sollentuna med i cykelsamarbete

Sollentuna går med i Svenska cykelstäder.
Sollentuna går med i Svenska cykelstäder.
Sollentuna kommun ska bli medlem i föreningen Svenska cykelstäder.

Det står klart sedan trafik- och fastighetsnämnden godkänt kostnaden på 15 000 kronor per år.

Föreningen Svenska cykelstäder består av 17 kommuner som enligt egen utsaga går i bräschen för cykeltrafik. Dessutom ingår organisationer som Cykelfrämjandet och statens väg- och transportforskningsinstitut.

Målet är att åka cyklandet. Minst hälften av alla resor som är kortare än 5 kilometer bör ske med cykel, anser föreningen.

Föreningen träffas två gånger per år för att utbyta erfarenheter.