Sollentuna når inte målen

Fakta

Andel som haft mänsklig närvaro i dödsögonblicket.

Statistiken gäller personer skrivna i Sollentuna. De kan ha vårdats här eller i andra kommuner i både kommunens och landstingets regi.

Källa: Svenska

palliativ­registret