Sollentuna näst bästa skolkommunen

Sollentuna är näst bäst i länet i Lärarförbundets ranking över landets bästa skolkommuner.

Rankingen utgår ifrån efter en rad kriterier, som resurser, löner, lärarsituation och skolresultat. Sett till lärarlöner är Sollentuna på andra plats i landet och på tredje plats för elevernas meritvärde.

Totalt är Sollentuna på 67:e plats av landets 290 kommuner.