Sollentuna satsar minst på ungdomar

Sollentuna hamnar bland de sista kommunerna i landet på en ny lista över satsningar på ungdomar.

– Jag tycker faktiskt inte att det är så allvarligt, säger Douglas Lithborn (M).

Att Sollentunas skolor går som tåget är välkänt. År ­efter år placerar sig elevernas resultat i topp bland landets kommuner som lyckas bäst. Men nu visar en annan undersökning att Sollentuna är en av de kommuner som satsar minst på ungdomar. Är det baksidan av myntet?

– Nej, det tycker jag faktiskt inte. Den här undersökningen använder väldigt trubbiga verktyg och är inriktad på saker som inte har så stor relevans, säger kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M).

Bakom rankningen står organisationen KFUM som varje år går igenom offentlig statistik för att sammanställa en lista över Sveriges ungdomskommuner.

I år hamnar Sollentuna på plats 284 av totalt 290 kommuner. Det är en klar försämring från förra året då det blev en 227:e plats, även om det också är långt ifrån en topplacering.

Mattias Wihlgaard, tillförordnad generalsekreterare på KFUM Sverige, är noga med att påpeka på att rankningen bara mäter vilka ekonomiska resurser som kommunen lägger på olika verksamheter.

– Det är det enda som rakningen säger. Då kan vi se att Sollentuna i jämförelse med andra lägger mindre resurser, men det säger inget om vilken kvalitet verksamheterna har eller hur mycket output man får för pengarna, säger han.

I stället hoppas Mattias Wihlgaard att rankningen ska skapa fokus på ungdomsfrågor.

– Det blir en uppmaning för Sollentuna kommun att reflektera över vad gör vi bra, hur upplever medborgarna och vad kan vi göra bättra om vi är självkritiska.

Douglas Lithborn tar resultatet med ro. Han menar att rankningen inte säger så mycket om Sollentunas ungdomsverksamhet.

– Vissa av kriterierna som används tycker jag inte riktigt hör hemma i sammanhanget, samtidigt som andra saker som vi faktiskt gör är utelämnade. Därför undrar jag hur heltäckande den egentligen är, säger han.

Fakta

Så går KFUM:s årliga ungdomsrankning till

Rankningen bygger på officiell statistik och relateras till antalet invånare.

De kriterier som mäts är:

Antalet idrotts- och fritidsanläggningar.

Antal fritidsgårdar.

Kostnad för fritidsverksamhet.

Satsning på fritidshem och personaltäthet.

Satsning på kulturverksamhet.

Satsning på bibliotek.

Satsning på kulturskola.

Stöd till studieorganisationer.

Lärartäthet och elevvård i grundskolan.

Uppföljning av ungdomspolitiken.