Sollentuna siktar högt igen – nu ska kommunen bli bäst på miljön

Sollentuna ska sen tidigare bli landets bästa cykelkommun, ordna Sveriges bästa skola och bli bäst på integration. Nu ska kommunen också bli först i Sverige med att inte tära på jordens resurser. Miljöpartiets Peter Godlund ställer sig frågande till kommunens engagemang i miljöfrågor.

Sollentuna kommun ska inte släppa ut några som helst växthusgaser år 2040 och vara den första kommunen i hela landet som inte tär på jordens resurser. För att nå dit klubbade kommunfullmäktige igenom en första åtgärdsplan som gäller fram till år 2020. Trots kommunens höga mål upplever miljöpartiets Peter Godlund att engagemanget hos kommunen som svalt.

– Det var nästan ingen debatt alls. Vi har satt ett väldigt tufft mål och det är jätteviktigt att dokumentet inte blir en hyllvärmare, säger Peter Godlund.

Peter Godlund säger också att han inte hade några större invändningar gällande miljömålen förutom att vissa mål inte var mätbara, vilket miljöskottet lovade till 2018. I kommunens miljömål står det bland annat att kommunen ska verka för att fler väljer cykeln, minska matsvinnet och ta fram en plan för hur man ska hantera förorenade områden. De ska också delta i Earth Hour och skriva nyheter om miljöarbetet i sociala medier.

– Det blir svårt att utvärdera om det inte finns några tydliga siffror att jobba mot, och det sänder en otydlig signal. Men jag litar på att utskottet tar fram siffror till 2018, säger Peter Godlund.

Carin Knorpp (L), miljöutskottets ordförande, tycker att den kraftigaste åtgärden i den nya miljöplanen är att arbetet satts igång.

– Vi har lagt en grund med dem här 40 åtgärderna och vi måste börja nu för få igång ett momentum. Det är en kort tid fram till 2020, säger Carin Knorpp.

De åtgärder som står i fokus just nu är bland annat åtgärdsprogram för buller och kommunens cykelplan där målet är att cykeltrafiken ska öka med dubbelt så mycket fram till 2020. Inom fem år ska Sollentuna utses till Sveriges bästa cykelkommun, vilket är långt ifrån det enda kommunen ska bli bäst på. Sollentuna ska också ha Sveriges bästa skola, bli den bästa integrationskommunen samt bli bäst på lokalt företagsklimat.

– Sollentuna kommun vill alltid ligga etta i frågor, det är rätt så tävlingsinriktat, säger Peter Godlund.

Carin Knorpp säger att formuleringen om att Sollentuna ska vara den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser fanns där redan innan hon kom in i bilden.

– Formuleringen att vi ska vara bäst i allting finns lite överallt, det stämmer, det har blivit så vi uttrycker oss. Men det visar också att vi tycker att det är viktigt och att vi har en hög ambitionsnivå. Men det kan bli otydligt ibland i vilken typ av mätning och rankning vi ska vara bäst i, säger Carin Knorpp.

Hon tycker inte att engagemanget för miljöfrågor i kommunen brister.

– Vi är överens i kommunen men det har inte alltid varit så. Vi hade en stor miljöutbildning som ledde till att hela kommunen hängde med på tåget. Och det är viktigt när det gäller miljöfrågor.

När tidningen Aktuell hållbarhet rankade landets miljökommuner i somras hamnade Sollentuna på plats 19 i Sverige och på plats 3 i Stockholms län.