Snart står nya Sollentuna sjukhus klart – med ny seniorvård

Ella Bohlin sollentuna sjukhus
Ella Bohlin (KD) beskriver den nya seniorvården på Sollentuna sjukhus som något speciellt.
De första delarna av den nya verksamheten på Sollentuna sjukhus drar igång i september. Det blir en ny närakut och storsatsning på seniorvård.
– Sollentuna sjukhus kommer bli en grundpelare i regionens äldrevård, säger Ella Bohlin (KD), Vårdutvecklingsregionråd.

Grindarna är stängda och arbetet med renoveringen är fortfarande igång. I slutet av månaden ska sjukhuset gå igenom en slutbesiktning, men kvar finns fortfarande mycket att städa upp.

Det nyrenoverade sjukhuset är planerat att ta emot sina första patienter från första september, då viss verksamhet ska starta.

Regionsplanen för sjukhuset är januari 2020, då nästan hela sjukhuset är tänkt att vara i drift. Renoveringen, som tidigare dragits med förseningar, ska nu hålla den nuvarande tidsplanet, enligt projektledare på plats.

Projektledarna förklarar att det nya Sollentuna sjukhuset kommer att bli ett fullt fungerande sjukhus. Det tidigare ”spretiga” sjukhuset ska nu bli modernt och ordentligt, enligt dem.

entre sollentuna sjukhus

Vid entrén har man bytt golv och öppnat upp för en luftigare lokal. Foto: Jesper Wallén.

Sammanhållen seniorvård

Sammanhållen seniorvård på Sollentuna sjukhus är något som kommer att upphandlas. 2020 ska sjukhuset få ett koncept där geriatrisk slutenvård och öppenvård samlas.

Att ha både öppenvård och slutenvård på ett sjukhus bidrar till en trygg och smidig vård

Ella Bohlin (KD)

Denna plan innebär att rehabilitering, minnesmottagning, osteoporosmottagning och mottagning för äldre med sammansatta vårdbehov ska finnas lättillgänglig, då enheterna är tänkt att ha tät samverkan.

– För den äldre betyder den här upphandlingen att vårdbehovet tillgodoses i en väl sammanhållen vårdkedja. Att ha både öppenvård och slutenvård på ett sjukhus bidrar till en trygg och smidig vård, säger Ella Bohlin (KD).

Det är 150 vårdplatser, av sjukhusets totalt 230, som ska upphandlas. Beslut om upphandling av sammanhållen seniorvård tas 23 april på Hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslut om specificering av upphandlingen är tänkt att tas sen i juni.

– Det har tidigare varit ett stuprör mellan just öppen och sluten vård. Äldre personer har tvingats skickas runt. Denna sammanhållen seniorvård hoppas vi därför kan förbättra situationen för äldre patienter, säger Ella Bohlin (KD).

närakuten sollentuna sjukhus

Den nya närakuten ska ha äldre- och barnkompetens och öppnar i september. Foto: Jesper Wallén.

Ny närakut

I september ska bland annat en ny närakut stå redo för invånare i närområdet och redo att ta emot patienter. Det är närakuten på Löwenströmska i Upplands Väsby vars verksamhet flyttar till dessa nyrenoverade lokaler

– Förflyttningen innebär inte att ”Löwet” reduceras, utan det byggs ut med annan vård, säger Ella Bohlin.

uteplats-sollentuna sjukhus

Även uteplatser har renoverats för patienter och besökare att ta del av. Foto: Jesper Wallén.

Trots den omfattande renoveringen så kommer inte Sollentuna sjukhus ha tillgång till intensiv vård. Om patienter skulle behöva eventuell intensiv vård kommer de vara tvungna att köras till närliggande sjukhus med dessa möjligheter.