ANNONS

Sollentuna allt bättre på att sortera sitt avfall

mobil åvc
Den mobila återvinningscentralen är bemannad så att den som vill kan få hjälp att sortera.
Under 2018 ökade mängden utsorterat avfall på Sollentunas mobila återvinningscentral med 40 procent jämfört med året innan. Dessutom syntes ett tydligt trendbrott vad gäller mängden utsorterat matavfall.
ANNONS

– Vi vill göra allt för att förenkla för Sollentunaborna att göra rätt, säger Kristina Sjöblom, avfallsstrateg på kommunala bolaget Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM.

Den mobila återvinningsstationen står en gång i månaden på fyra olika ställen i Sollentuna – klockan 16.30–19.30 en vardag i månaden på Brunkebergsåsen vid Norrvikens IP och samma tid en torsdag i månaden på parkeringen vid Silverdals kapell och på Fätvägen utanför skolan i Rotebro. Dessutom kommer den mobila återvinningsstationen till Lomvägen i Kärrdal en lördag i månaden klockan 10–14. Exakta datum och tider finns på SEOM:s hemsida.

Man kan få hjälp att sortera rätt

– Där kan man slänga elavfall, farligt avfall och sorterat grovavfall som textiler och annat. Inte matavfall och inte vitvaror, men annars det mesta. Vi vill göra det det enkelt främst för alla som inte har bil och inte kan ta sig till ordinarie återvinningscentral. Och den mobila återvinningscentralen är bemannad med folk så att man får hjälp att sortera rätt, säger Kristina Sjöblom.

Sollentunaborna har inte bara blivit bättre på att besöka den mobila återvinningsstationen utan SEOM såg även ett tydligt när det gäller mängden utsorterat matavfall 2018.

Ny taxa för matavfall gav effekt

SEOM tror att en ökad miljömedvetenhet ligger bakom förbättringarna, och att det har blivit enklare att lämna sorterat avfall. När det gäller matavfallet ligger en förändrad taxa bakom det positiva trendbrottet, tror Kristina Sjöblom.

– Man betalar för sitt matavfall och taxan sänktes från tre till en krona per kilo förra årsskiftet, så det blev billigare att sortera ut matavfallet. Sollentuna var en av de första kommunerna som började sortera matavfall, redan 1994, men de senaste åren hade det planat ut. En ändring av taxan gjorde att sorteringen ökade igen, säger Kristina Sjöblom.

Matavfall blir både biogas och biogödsel

Matavfallet blir biogas och av resten på botten blir det biogödsel – något som är en bristvara och som jordbrukarna ”skriker efter”, berättar Kristian Sjöblom.

– Det handlar om stora omställningar, men också stora miljövinster, säger hon.

ANNONS
Fakta

SEOM samarbetar med SÖRAB

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun.

Bolaget utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering.

SEOM samarbetar med SÖRAB som har hand om återvinningsstationerna, både de fasta och de mobila.

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av Sollentuna och nio andra kommuner i Stockholms län. Bolagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i ägarkommunerna.

ANNONS