Sollentuna sporthall vill införa kameraövervakning

Sollentunas sim- och sporthall har haft stora problem med vandalisering och vill nu ha kameraövervakning i avskräckande syfte.
Sollentunas sim- och sporthall har haft stora problem med vandalisering och vill nu ha kameraövervakning i avskräckande syfte.
Redan finns skyltar uppe som informerar om kameraövervakning men i nu läget finns varken kontrollrum eller skärmar för övervakning. Men sporthallen väntar på godkänt från Länsstyrelsen.
Redan finns skyltar uppe som informerar om kameraövervakning men i nu läget finns varken kontrollrum eller skärmar för övervakning. Men sporthallen väntar på godkänt från Länsstyrelsen.
Klotter, sönderslagna inventarier och avföring som placerats ut. Det är skälen till att sim- och sporthallen i Sollentuna har ansökt till länsstyrelsen om att sätta upp övervakningskameror.

Nu ligger en ansökan hos länsstyrelsen om att sim-och sporthallen i Sollentuna vill ha kameraövervakning. Ansökan skickades in i början av sommaren och sporthallen väntar fortfarande på att den får godkänt. Det rör sig om två kameror som ska sitta vid de två ingångarna – en vid huvudentrén och en vid ingången på baksidan.

Sporthallen har haft många incidenter med skadegörelse.

– Det är hela tiden. Man gör åverkan på tak och väggar, drar sönder elkontakter, klottrar och vi har också haft incidenter där det har placerats avföring på vissa ställen, säger Maria Wernborg, platschef på sporthallen.

Inga kameror kommer att sättas upp inne i sporthallarna, badet eller i omklädningsrummen där mycket av skadegörelsen äger rum. Problemet är att veta vilka det är som förstör.

– Vi har ju dialog med skolan men det är svårt att veta om det är eleverna eller föreningslivet som är här på kvällstid. Det är ju omöjligt för oss att veta vilka som gör det här, säger Maria Wernborg.

Finns det andra åtgärder som ni kan göra?

– Det skulle vara att ha personal i omklädningsrummen hela tiden, det är ju det enda i så fall. Men om man tittar på föreningslivet så har de ju inte koll på alla, samma sak med lärarna.

Ändå hoppas sporthallen att kameraövervakningen vid ingångarna ska motverka skadegörelsen.

– Vi hoppas ju framförallt det ska ge en avskräckande effekt för det är rätt så stora kostnader förknippad med den här skadegörelsen. Vi kommer absolut inte filma någon otillbörligt, det är inte meningen utan det är i avskräckande syfte.

Det är inte bara sim- och sporthallen i Sollentuna inom företaget Medley som ansökt om kameraöverkning, enligt uppgifter från länsstyrelsen rör det sig om flera andra idrottsanläggningar som Vilundabadet i Upplands Väsby, Mörbybadet i Danderyd, Tibblebadet i Täby, Söra simhall i Åkersberga, Säby sim- och sporthall i Rönninge, Skogåshallen och Näckenbadet i Nacka.