Sollentuna tar strid mot strandskyddet

Den första detaljplanen i Väsjöområdet revs nyligen upp av mark- och miljödomstolen. Nu överklagar Sollentuna beslutet.

– Vi har inget att förlora på en överklagan, säger Douglas Lithborn (M).

Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan att den första rättsliga prövningen av en detaljplan i Väsjö­området slutade med ett nederlag för Sollentuna kommun.

Efter några dagars betänketid har kommunen nu bestämt sig.

– Vi kommer att överklaga, säger kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithorn (M).

Hur motiverar ni det?

– Domstolen hänger upp hela domslutet på att frågan om strandskyddet inte var avgjord, men vi har fått stöd för vår uppfattning av Länsstyrelsen i Stockholm. Det finns exempel på att man kan hantera detaljplan och strandskydd parallellt.

Hur stort bakslag är domstolens beslut för Sollentuna kommun?

– Jag tycker inte att det är ett så stort bakslag, vi hade inte kunnat göra så mycket annorlunda. Om vi hade väntat in ett slutligt beslut om strandskyddet hade vi behöva ta om delar av planprocessen eftersom det då hade gått för lång tid.

Ingen självkritik med andra ord?

– Nej, faktiskt inte. Vi har en bred politisk majoritet för det här i kommunen, det är bara Sollentunapartiet som är emot.

En detaljplan utan bebyggelse på strandskyddat område hade förmodligen varit lättare att få igenom, är ni beredda att backa?

– Nej, det blir inte säljbart då. Området ligger inte centralt, då är det viktigt med andra kvaliteter som strandnära läge för att människor ska vilja bo där.

Det finns också flera praktiska fördelar, menar Douglas Lithborn.

– Man behöver använda den marken för att få samma volym av bostäder utan att bygga för högt. Dessutom hänger infrastrukturen med gator och VA bättre ihop.

Vad talar för att regeringen ska ta ett annat beslut i strandskyddsfrågan den här gången?

– Det som var bärande i regeringens avslag var att allmänheten inte skulle få tillträde. Vi tror inte att regeringen tog med i beaktningen att området varit inhägnat i mer än 50 år, säger Douglas Lithborn.

Herbert Henkel, ordförande i Naturskyddsföreningen i Sollentuna, som varit en drivande part i de rättsliga processerna, är besviken på att kommunen väljer att överklaga.

– Jag förstår inte varför de är så envisa. De borde ha fått klart för sig vid det här laget att strandskyddat område inte ska bebyggas. Vi har alltid hävdat att man kan bygga samma volym av bostäder, men på andra ytor i området, säger Herbert Henkel.