Sollentuna vill ta efter New York

Trygga invånare är viktiga för det brottsförebyggande arbetet, säger polisen Kåre Wegersjö, här utanför polishuset i Sollentuna.
Trygga invånare är viktiga för det brottsförebyggande arbetet, säger polisen Kåre Wegersjö, här utanför polishuset i Sollentuna.
Med New York som förebild ska Sollentuna se till att invånarna råkar ut för färre brott i framtiden.

I höst väntas kommunen lägga 150 000 kronor på ett studiebesök till storstaden på andra sidan Atlanten.

Från en otrygg park med knarklangare och våldsbrott, där folk knappt vågade besöka biblioteket, till en trygg och attraktiv plats med många besökare.

Exemplet är hämtat från New York. De senaste tjugo åren har storstaden minskat sin brottslighet med 80 procent, bland annat­ genom att bygga in trygghet i stadsplaneringen.

Nu vill Sollentuna kommun lära av det goda exemplet.

Därför har kommunen bestämt att en handfull tjänstemän som jobbar med säkerhet, brottsförebyggande åtgärder och parkfrågor ska få åka på studieresa till New York, till en kostnad av 150 000 kronor.

– Vi hoppas på ett ännu bättre samarbete i Sollentuna efter resan, exempelvis mellan företagare, fastighetsägare och avdelningen för gata, park och trafik. Resultatet blir bättre då, säger Petra Karlsson, brottsförebyggare på kommunen.

Flera andra kommuner har gjort studieresan det senaste året, och organisatören Stiftelsen Tryggare Sverige hoppas att resan blir av även i höst. I dagsläget behöver fler kommuner anmäla sig för att den ska bli verklighet.

I höstas åkte Nacka kommun till New York. Ett resultat av resan är att nya byggplaner nu analyseras ur ett brottsförebyggande perspektiv när staden planeras.

Sollentuna kommun jobbar redan med brottsförebyggande åtgärder på flera plan.

Ett nytt projekt är att göra Tusbystråket i Tureberg säkrare. Sträckan mellan pendeltågstunneln och Malmvägen upplevs som otrygg av många, säger polisen Kåre Wegersjö.

Övervakningskameror och fler patrullerande poliser just där är något av det som ska göra området säkrare.

– Upplevelsen av otrygghet behöver inte vara det samma som att det begås fler brott där. Men upplevelsen är problemet. En trygg människa har bättre förutsättningar att klara sig om det händer något, säger Kåre Wegersjö.

Han berättar att våldsbrotten står för cirka 5 procent av alla anmälda brott i Sverige, att jämföra med cirka 40 procent som många enligt honom tror.

– Generellt är folk som mest rädda för att bli påhoppade på stan. Men det är mycket ovanligt, säger han.

I år har kommunen startat trygghetsvandringar i Helenelund och Edsberg. I höst står Tureberg på tur, då invånarna ger förslag på hur området kan bli säkrare.

– Vandringarna är uppskattade. Nu ser man till att lampor blir bytta och att någon tar bort klotter, säger Kåre Wegersjö.

Fakta

Vilket brott är du mest rädd att bli utsatt för?

Barkat Hussain, 69, Tureberg:

”Inbrott i lägenheten. Vi har haft det i källaren fyra, fem gånger. Vi har säkerhetslås men vad mer kan man göra?”
Alejandra Quitral, 32, Akalla/Sollentuna:

”Det värsta som kan hända är att min mobiltelefon blir stulen. Jag har aldrig känt det där farliga som alla pratar om.”
Fredrik Pellfolk, 24, Töjnan:

”Jag har bott här hela livet och går inte i de tankarna. Det känns tryggt här. Men jag tror folk vill ha fler patrullerande poliser.”
Britta Naess, 81, Tureberg:

”Det är väl om man går hem sent från pendeltåget som man kan känna sig lite rädd, men annars är jag inte så rädd av mig.”