Sollentunabo frias från åtal om våldtäkt

Attunda tingsrätt
Sollentunabon friades från åtalet om våldtäkt, men dömdes för barnpornografibrott.
I slutet av februari åtalades en Sollentuanbo för 11 fall av grov våldtäkt mot barn.
Förra veckan kom domen från Attunda tingsrätt.
Mannen friades på samtliga punkter när det gäller övergreppen, men dömdes för ringa barnpornografibrott.

Tingsrätten skriver i beslutet att målsägandens berättelse är trovärdig, men slår samtidigt fast att vissa delar bör bedömas med viss försiktighet.

Mot bakgrund av detta anser rätten inte att den samlade bevisningen är tillräckligt stark för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade begått någon av gärningarna under de åtalspunkter som rör grov våldtäkt mot barn.

På åtalspunkten om barnpornografibrott fälldes mannen och dömdes till 80 dagsböter.

En av nämndemännen var dock skiljaktig och ansåg att mannen även skulle ha dömts för åtta fall av grov våldtäkt mot barn.

 

Åklagaren Rickard Wahlqvist säger till Mitt i Sollentuna att han ännu inte bestämt om han ska överklaga tingsrättens dom.

– Utan att kommentera domskälen, något jag inte brukar göra, kan jag konstatera att jag inte hade väckt åtal om jag inte ansåg att målsägandes berättelse är tillräckligt trovärdig för att ligga till grund för en fällande dom. Jag har tre veckor på mig att överklaga och ska gå igenom domen ordentligt, säger Rickard Wahlqvist.

Den åtalade mannens advokat Robin Söder säger till Mitt i Sollentuna att han på det stora hela är nöjd med tingsrättens beslut.

– Vi var inställda på en friande dom och tog emot beslutet med glädje. Det är en välskriven dom, och på det stora hela är jag nöjd, säger Robin Söder.

Din klient nekade även till åtalet om barnpornografibrott, kommer ni att överklaga tingsrättens dom på den punkten?

– Det har vi inte tagit ställning till ännu, säger Robin Söder.

 

LÄS MER: Sollentunabo åtalas för grov våldtäkt mot barn