Sollentunabo nekas kopia av porträtt

SOLLENTUNA En Sollentunabo har begärt att National­museum ska lämna ut en digital reproduktion av ett porträtt från 1652. Enligt mannen utgör reproduktionen i sig en egen, självständig allmän handling och anser museet omgående bör lämna ut den högupplösta versionen till honom.

Men kammarätten säger nej till mannens överklagande. Domstolen menar att myndigheter ska lämna ut en allmän handling men att den inte är skyldig att lämna ut mer än en utskrift av handlingen.