Min lokala hjälte

Sollentunas köp av Grindstugan olagligt

Sollentuna kommuns planerade köp av Grindstugan på Edsbacka bryter mot lagen.

Det menar förvaltningsrätten som anser att överpriset på sex miljoner utgör ett olagligt stöd till fastighetsägaren.

Som kompensation för en utebliven byggrätt skulle Sollentuna kommun köpa tillbaka en fastighet för 8,25 miljoner kronor av en privat fastighetsägare. Ett halvår innan köpet hade fastigheten värderats till 2,1 miljoner, vilket fick en oppositionspolitiker att överklaga köpet till förvaltningsrätten.

– Vi misstänkte att avtalet bröt mot lagen, säger Christopher Sjögren (MP).

Förra veckan kom förvaltningsrättens dom i det uppmärksammade målet. Domstolen anser att kommunens beslut att godkänna köpeavtalet är olagligt på två punkter. Dels utgör överpriset på drygt sex miljoner kronor ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare, dels strider avtalet mot EU:s stadsstödsregler.

– Det är en stor seger för Sollentunaborna. Det handlar om sex miljoner kronor av våra pengar, säger Christopher Sjögren.

Bakgrunden till köpet är enligt förvaltningsrättens dom att fastighetsägaren skulle få ekonomisk kompensation efter en utebliven markanvisning med byggrätt om 1 000–2 000 kvadratmeter på granntomten. Enligt Chistopher Sjögren kunde p-platserna på den aktuella marken inte avvaras till förmån för bostäder.

– De kunde inte hålla vad de hade lovat. Man kom fram till att parkeringsplatserna på marken behövdes.

Många av de ledande tjänstemännen inom stadsbyggnadsområdet som var med när det begav sig arbetar inte längre kvar. Den nuvarande stadsbyggnadschefen Christina Leifman säger till Lokaltidningen Mitt i att hon inte vill gå in på bakgrunden till affären utan att prata med kommunens advokater, men kommenterar domen så här:

– Jag fick det här i min hand i dag. Jag ska läsa igenom domen och ta ställning till om vi ska överklaga den. Den innehåller flera intressanta frågeställningar om hur man ska hantera sådana här frågor.

Christopher Sjögren hoppas dock att förvaltningsrättens dom får vinna laga kraft.

– Jag hoppas att kommunledningen tar åt sig av kritiken och inte driver det vidare av politisk prestige.

Själva fastighetsaffären är ännu inte verkställd, vilket innebär att kommunen inte betalat ut några pengar.

Eftersom det i köpeavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren fanns ett villkor om att kommunstyrelsens beslut att godkänna avtalet måste vinna laga kraft för att affären ska kunna slutföras, innebär det att den kommer att gå om intet om domen från förvaltningsrätten står sig.

Jag hoppas att kommunledningen tar åt sig av kritiken och inte driver det ­vidare av politisk prestige.Christopher Sjögren (MP)