Solna är rena rama Plaskeby

Britt och Ingrid trotsar lervällingen på Skytteholmsfältet.
Britt och Ingrid trotsar lervällingen på Skytteholmsfältet.
Lars skor blev leriga.
Lars skor blev leriga.
Britt och Ingrid trotsar lervällingen på Skytteholmsfältet.
Britt och Ingrid trotsar lervällingen på Skytteholmsfältet.
Skytteholmsfältet.
Skytteholmsfältet.
Så fort snön smälter eller det regnar lite så är det samma visa. Solna svämmar över och gräsmattor och gångstigar blir till geggamoja.

– Det ser ut som ett slagfält från första världskriget, säger läsaren Lars.

Äldre läsare minns säkert att platsen för Skytteholmsfältet tidigare inhyste en mindre träsksjö – Rudsjön. Sjön torrlades på 1900-talet.

Nu börjar dock delar av fältet att återigen likna ett sumpträsk.

Strax innan tunneln under gångvägen mot Solna centrum breder en gyttjepöl modell extra large ut sig.

– Det ser ut som ett slagfält från första världskriget. Gamlingar kan knappt ta sig igenom lervällingen, säger läsaren Lars.

Han menar att han flera gånger försökt få staden att åtgärda problemet, men att inget händer. Att det kommer nytt vatten varje år kan inte vara en nyhet, menar han.

– Nu har jag skit upp till vristen för att jag var tvungen att gå genom den här sunkleran, säger han.

När Mitt i Solna promenerar förbi möter vi Britt Rydén och Ingrid Andersson. De går nästan dagligen mellan Skytteholm och centrum.

Nu får de ta omvägar på flera ställen i parken för att komma fram.

– Det är samma sak varje år. Det är besvärligt. Det är särskilt illa när det fryser till is. Det blir farligt för oss äldre, säger Ingrid Andersson från Råsunda.

Men översvämningsproblemen finns på fler ställen. En annan plats som Mitt i Solna skrivit om flera gånger tidigare är Huvudstafältet.

Läsaren Magnus är less på de ständiga vattensamlingarna mellan Huvudsta centrum ner till återvinningsstationen.

– Så har det varit i flera år. Det skulle vara bra om staden såg till att regn och smältvatten kan rinna undan på ett effektivt sätt. Nu får gångtrafikanter gå ut i cykelvägen med risk att bli påkörda, säger han.

Armen Ohanian, driftingenjör på Tekniska förvaltningen, menar att staden har en plan för att få bukt med problemen.

– Jag har själv uppmärksammat det här. Jag ställer ofta bilen vid Skytteholm och går till jobbet, säger han.

Han menar att problemet med geggamojan beror på dålig avrinning.

– Det finns brunnar i anslutning till gångtunneln, men de räcker inte till då det kommer mycket vatten. Blir gräsytan mättad så kan de inte suga upp allt vatten, säger han.

Hur löser man det?

– Man skapar ett dräneringslager genom att gräva ut jord längs med gångvägen. Sen fyller man igen med sten i och ansluter dräneringen till närmaste brunn. Då rinner inte vattnet över gångbanan utan transporteras bort istället, säger han.

Förhoppningen är att arbetet på Skytteholmsfältet ska sätta igång snarast. Det måste dock koordineras med den planerade upprustningen av gångtunneln, som ska målas.

Vad gäller Huvudstafältet kan det ta längre tid.

– Det är något som jag får kolla upp. Jag har inte hört om det tidigare, säger Armen Ohanian.