Spana in Solna centrums nya bostäder

En av gränderna från Solnavägen som leder upp till p-däcket.
En av gränderna från Solnavägen som leder upp till p-däcket.
Vy på Solnavägen ner mot Frösundaleden.
Vy på Solnavägen ner mot Frösundaleden.
Vy på Solnavägen upp mot Centralvägen.
Vy på Solnavägen upp mot Centralvägen.
Solnavägen ska bli en stadsgata. Den har du nog hört förut. Nåväl, såhär kan det faktiskt se ut i framtiden när p-däcket i centrum byggs på med 400 bostäder.

Sakta men säkert fortskrider planerna för att Solnavägen ska kunna förvandlas från ett avgashål till en levande stadsgata. Förtätningen är ett led i att utveckla Solna centrum till en tydligare stadskärna, enligt detaljplanen.

Igår på byggnadsnämndens möte bestämdes att detaljplanen ska ut på samråd. Det betyder att du nu kan tycka till om planerna.

Vad är det då som planeras? Jo, på tidigare opublicerade skisser kan man se hur Solnavägens nya bebyggelse ska se ut.

Längs med Solnavägen, från Frösundaleden ända bort till Centralvägen, planeras tre stora huskroppar. Byggnaderna blir åtta våningar höga, med de två översta våningsplanen indragna. De flesta lägenheterna får utsikt både mot Solnavägen samt mot innergården och Solna centrum.

Mellan varje huskropp kommer en bred ”trappgränd” leda upp från Solnavägen till p-däcket. Ovanpå p-däcket byggs nya innergårdar, så inga p-platser kommer att gå förlorade. Några av parkeringsplatserna kommer därför att ligga under tak framöver.

Skissen visar Solnavägen till höger och de två befintliga p-däcken med det nya huset som avgränsning.