Solna erbjuder staten fler bostäder för ny station i Hagalund

Besvikelsen var stor i Solna för en månad sedan då man snuvats helt på att ingå i den så kallade Sverigeförhandlingen, där staten väljer ut vilka infrastrukturprojekt man vill medfinansiera, mot att kommunerna bygger fler bostäder.

Solna har sedan lång tid lobbat hårt för att få till stånd en extra tunnelbanestation i Hagalunds industriområde, mellan station Arenastaden och station Hagastaden på den nya gula linjen.

I gengäld har Solna sagt sig vara villiga att bidra med cirka 3 000 bostäder i anslutning till den framtida stationen, en siffra som man nu säger sig vara villig att öka.

I ett brev till regeringens förhandlare HG Wessberg ber de sju gruppledarna, för Alliansen och de Rödgröna, staten att tänka om i frågan.

”Solna stad ber Sverigeförhandlingen att tänka om och inkludera en ny station i Hagalunds arbetsplatsområde bland de kollektivtrafikåtgärder, som ingår i förhandlingen om statlig medfinansiering. I denna diskussion är även Solna stad beredd att se över sitt åtagande, jämfört med det ursprungliga underlaget, om att bygga bostäder inom stationens influensområde”, skriver man i brevet.