Solna ersätts för flyktingboende

Evakueringsboendet är beläget i den nedlagda Stenbackaskolan.
Evakueringsboendet är beläget i den nedlagda Stenbackaskolan.

Solna stad har krävt och beviljats 1 579 550 kronor från Migrationsverket, som ersättning för ”extraordinära kostnader” för de evakueringsplatser för flyktingar som man ordnade på Stenbackaskolan i höstas.

Summan avser kostnaderna för två månader – från 1 november 2015 till 31 december 2015.

En kommun kan begära ersättning från Migrationsverket för extraordinära kostnader enligt asylersättningsförordningen.