Solna går med i Earth Hour

SOLNA Lördagen den 28 mars 2015 ansluter sig Solna stad till Earth Hour. Genom att släcka ljuset under en timme tillsammans med andra kommuner, myndigheter, skolor och privatpersoner vill man uppmärksamma klimatfrågan.

– Staden kommer att släcka ljuset i den mån det är möjligt utifrån stadens verksamheter. Vi kommer så klart inte släcka ner stadens gatlyktor som är viktiga för tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk.

Earth Hour genomförs mellan 20.30 och 21.30.