Solna kan få fem nya friskolor

SOLNA Skolinspektionen har i år fått in 364 ansökningar om att få starta eller utöka befintliga friskolor till hösten 2013.

Men jämfört med 2011 har antalet ansökningar minskat med 54 procent. En orsak till den stora minskningen tros vara det osäkra ekonomiska läget. Solna stad har skickat in fem ansökningar till Skolinspektionen.