Solna kan ha handlat olagligt för 37 miljoner

NYHETER Konkurrensverket riktar skarp kritik mot Solna stad sedan den externa revisionsrapporten från 2011 visar på att staden gjort inköp – utan att ta anbud från flera olika företag. Sammanlagt handlar det om 37 miljoner kronor som staden använt till så kallade direktupphandlingar.

2011 gick gränsen för direktupphandlingar vid 287 000 kronor, och alla avtal över det måste förhandlas genom så kallad anbudsförfarande där flera företag kan delta.

Konkurrensverket vill senast den 5 juli ha svar på hur avtalen ser ut och hur staden kan motivera upphandlingarna.