Solna pekas ut som särskilt ”gott läge” för nybyggnation

Solna och Sundbyberg ligger bra till för ökad nybyggnation.
Solna och Sundbyberg ligger bra till för ökad nybyggnation.
Solnavägen, Solnas stadskärna samt Sundbybergs stadskärna är områden lämpliga för förtätning, menar Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har låtit analysföretaget Spacescape identifiera byggbar mark i tio svenska städers ”goda lägen”. I en ny rapport, ”Alla får plats i stadens goda lägen”, presenteras dessa platser.

De ”goda lägena” är platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Bil har uteslutits som transportmedel då det inte är tillgängligt för alla, menar man.

Enligt rapporten kan man bygga en miljon nya bostäder i goda lägen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås.

Solna lyfts fram som särskilt gott läge tillsammans med Bromma flygplats och Älvstaden i Göteborg.

Framförallt är det Solnavägen som anses lämplig för mer förtätning och nybyggnation, planer som redan idag påbörjats till viss del.

I rapporten nämns även Solnas och Sundbybergs stadskärnor som goda lägen, tillsammans med hela Stockholms innerstad.