Solna ska få giftfria skolor

SOLNA Nu ska kemikalier och gifter rensas bort från Solnas förskolor. Ihop med föräldrar­ och personal inventerar Solna stad i höst förskolorna och hämtar elavfall, gamla glödlampor, färgrester och annat. Föreläsningar, riktlinjer för inköp och checklistor ska bidra till en kemikaliefri miljö.