Solna tappar kyrkmedlemmar

SOLNA Solna församling är landets näst största, efter Täby, med 36 511 medlemmar. Men frågan är hur länge till det kommer att vara så. Mellan 2013 och 2014 minskade antalet medlemmar hos Svenska kyrkan i Solna med 355 personer, från 36 866 till 36 511.

Tappet kan förklaras på tre sätt menar kyrkan – genom generationsväxling, att färre barn döps jämfört med hur många som avlider, men också med fler utträden eller folk som flyttar från staden.

I Solna döptes 342 barn medan 466 personer dog under året. 54 personer över 12 år gick aktivt med i kyrkan, medan 362 personer gick ur.