Solnabor och Sundbybergare – varför så dåliga på återvinning?

Solnaborna och Sundbybergarna är sämre än övriga landet på att återvinna papper, glas, metall och plast.

Det verkar gå trögt för Solnabor och Sundbybergare att ta sig till återvinningscentralerna. Mängden insamlat glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar ligger en bra bit under rikssnittet i år.

Sundbybergarna är sämre än Solnaborna i nästan alla kategorier. Bara när det handlar om tidningsinsamling så lämnar man in mer.

Fakta

Insamlat till återvinning 2015

Solna Sundbyberg Riket

Glas 15,43 8,39 19,93

Papper 11,03 7,25 13,51

Plast 4,37 3,30 6,08

Metall 1,09 0,80 1,58

Tidningar 17,31 21,26 26,24

Statistiken avger kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år).

Källa: FTI