ANNONS

Solnabor mest utsatta för dålig luft

Frösundaleden, Råsundavägen och Solnavägen är bland de mest partikelutsatta i Solna.
Frösundaleden, Råsundavägen och Solnavägen är bland de mest partikelutsatta i Solna.
Solnas befolkning är länets mest utsatta för höga halter av luftpartiklar som orsakas av biltrafiken.
Ändå gör Solna inga egna mätningar av luften, vilket bryter mot lagen.
ANNONS

En strid ström bilar och bussar kör på Frösundaleden i båda riktningar när Mitt i Solna är på plats en vardagsmorgon. Många fortsätter på Råsundavägen. Gatorna är två av kommunens mest utsatta när det gäller luftföroreningar.

För många Solnabor är dålig luft en del av vardagen. Över 12 000 invånare utsätts dagligen för luftföroreningar som överskrider de nationella miljömålen.

För drygt 1 000 invånare är läget värre, de bor i avgasutsatta områden där halten av kvävedioxid, NO2, överskrider miljökvalitetsnormen – en norm som måste följas enligt lag.

MP: ”Solnabor blir sjuka och dör i förtid”

När de gäller partiklar i luften, PM10, främst orsakade av dubbdäcks slitage på vägarna, har Solna länets mest utsatta befolkning.

Siffrorna kommer från en färsk rapport som SLB-analys vid miljöförvaltningen i Stockholm och Östra Sveriges Luftvårdsförbund gjort.

Bryter mot lagen

Rapporten visar också att exponeringen av föroreningar för de boende i Solna är högst i länet. Det gäller både för PM10 och för NO2.

– Solna är en liten tätbebyggd kommun med många relativt högt trafikerade gator där många boende utsätts för höga halter av föroreningar, säger Boel Lövenheim, SLB Analys.

ANNONS

Luftföroreningar kan bidra till cirka tusen förtida dödsfall per år i Stockholm län. Hälsoeffekterna vid långvarig exponering är många.

Enligt lagstiftningen ska kommuner där det finns risk för att miljövalitetsnormen överskrids mäta luften regelbundet. Det görs i bland annat Stockholm, Sollentuna och Södertälje.

Så skitig blir balkongen – på tre dagar

Den dåliga luften på några av Solnas mest trafikerade gator har diskuterats länge. Ändå har Solna inga egna mätstationer, och bryter därmed mot lagen.

Nu är en dock på gång. I december 2018 röstade fullmäktige ja till Miljöpartiets motion om att mäta luften, och en station på Råsundagatan ska tas i bruk 2019.

Kartan ovan visar beräknad halt av PM10 för det 36:e värsta dygnet 2015. På de röda gatorna överskrids normvärdet, 50 ug/m3. På de orangea överskrids miljökvalitetsmålet, 30 ug/m3 . Beräkningarna är gjorda av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Fakta

Kan försämra barns lungor

Partiklar (PM10) ökar risken för luftvägssjukdomar. Höga partikelhalter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.

Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation och nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta.

Enligt uppskattningar kan luftföroreningar bidra till 440-1390 förtida dödsfall per år i Stockholm län.

Källa: Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Trafikverket
Fakta

Så många Solnabor exponeras för föroreningar

Nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft har definierats av Sveriges riksdag och baseras bland annat på WHO:s riktvärden för hälsa. Målen ska vara vägledande för kommuner.

Miljökvalitetsnormen anger den lägsta godtagbara miljökvaliteten. Det är lättare för en stad att hålla sig under normen än målet. Exempelvis är normvärdet 40 mikrogram per kubikmeter och målvärdet 20 mikrogram per kubikmeter för exponering för kvävedioxid, NO2.

Resultaten för Solna visar att ca 1 060 invånare, eller 1,4 procent av befolkningen, utsätts för kvävedioxidhalter över normen där de bor. 7 000 invånare, eller 9 procent, utsätts för halter över målen.

430 personer, eller 0,6 procent av befolkningen i Solna, utsätts för halter av partiklar, PM10, över normen. 12 260, cirka 16 procent, personer utsätts för halter över målet.

Beräkningarna är gjorda på Solnas befolkningsmängd 2015.

Källa: SLB-analys/Östra Sveriges Luftvårdsanalys
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Solna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.