Solnaborna älskar sina promenader

Promenera, cykla och motionera.

Det är vad vi Solnabor gillar att göra allra mest i våra närområden, enligt en färsk undersökning.

Under våren och försommaren genomfördes medborgardialoger i Solnas stadsdelar. Tanken var att invånarna skulle få berätta när, var och hur de använder sina närområden.

Resultatet från dialogerna ska ligga till grund för Solna stads nya grönplan som stadsträdgårdsmästare Lars Johansson ska ta fram.

På det stora hela gillar Solnaborna samma aktiviteter, oavsett vilken stadsdel man bor i. Att promenera, cykla och motionera ligger i topp när alla åsikter räknats samman. Men lite skiljer vi oss också åt.

Skytteholmsborna föredrar exempelvis att shoppa, vilket kanske beror på närheten till Solna centrum. De är också de Solnabor som använder sin egen stadsdel minst – i stället rör man sig mot Huvudsta och Råsunda.

Råsundaborna å andra sidan rör sig över hela Solna, men har såklart en stark kärlek till Råstasjön. Detsamma gäller Hagalunds- och Hagaborna, som använder hela stadens grönområden.

Två områden står också ut lite – Bergshamra och Järva/Frösunda/Nya Ulriksdal. Här känner de boende sig avskärmade från övriga Solna, och rör sig mest i det egna närområdet.

Bergshamraborna undviker att röra sig väster om E4:an och Järvaborna tycker att det är krångligt att ta sig söderut mot Solna centrum.

I utvärderingen konstaterar också stadsbyggnadsförvaltningen att just barriärer är sådant som behöver överbryggas, och gång- och cykelstråk göras tydligare.

Ett utkast till ny grönplan ska finnas under våren 2014.

Fakta

Topp tre i stadsdelarna

Bergshamra/Ulriksdal: Promenera, cykla och fika/luncha.

Hagalund/Haga: Promenera, motionera och cykla.

Huvudsta: Promenera, cykla och motionera.

Råsunda: Promenera, leka och njuta av landskapet.

Skytteholm: Handla, promenera och njuta av landskapet.

Järva/Frösunda/Nya Ulriksdal: Promenera, åka skidor och leka.

Källa: Solna stad