Solnas bad ska konkurrensutsättas

Vadsalundshallen.
Vadsalundshallen.
Huvudstabadet.
Huvudstabadet.
Svedenbadet i Bergshamra.
Svedenbadet i Bergshamra.
Solna stad säger upp driftavtalet med Medley, som har hand om Vasalundshallen, Svedenbadet och Huvudstabadet. Det föreslås i en tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Avtalet, som har 12 månaders uppsägningstid, bör sägas upp från den 1 april i år, menar man. Kultur- och fritidsnämnden väntas därför fatta beslutet på nästa möte den 16 mars.

Istället tänker Solna stad göra en ny offentlig upphandling där olika företag får konkurrera om ett nytt driftavtal.

Avtalet med Medley slöts redan 2002 och sedan 2008 har avtalet förlängts med ett år i taget på grund av oklarheter kring Vasalundshallens framtid och den nya simhall som staden vill bygga.

Något missnöje med driften finns inte, enligt förvaltningen.

– Nej, vi är jättenöjda. Men LOU (Lagen om offentlig upphandling) kräver att man ska upphandla när avtalet går ut, säger Roger Markdalen, förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Under våren ska ett förfrågningsunderlag sammanställas som man hoppas klubba på det sista nämndmötet innan sommaren, den 21 juni.

Efter att anbuden gåtts igenom skrivs ett nytt avtal med en ny, eller gammal, entreprenör.

– Det finns konkurrens, den är inte stor, men den finns. Sen får vi se vem som tar över i april 2017, säger Roger Markdalen.