Solnas befolkning ökar snabbt

Folkökningen i Solna är den tredje starkaste i länet, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån. Bara i Sundbyberg och Stockholm ökar befolkningen mer.

Den 30 september 2015 bodde 75 508 personer i staden. Sedan årsskiftet 2014/2015 ökade alltså stadens befolkning med 1 467 personer.

Under de tre första kvartalen 2015 föddes 984 bebisar och 430 personer avled. Flyttningsöverskottet, det vill säga antalet inflyttade minus antalet utflyttade, slutade också på plus, 910 personer.

I Sundbyberg ökade befolkningen totalt med 1579 personer och man är nu 45 669 Sundbybergare.