Solnas hemliga rum visas inte

HAGAPARKEN Det blir ingen visning av Turkiska kiosken i Hagaparken. 1700-talspärlan förlorade Statens fastighetsverks omröstning om vilka hemliga rum som skulle öppnas för allmänheten den 26 maj.

Turkiska kiosken är Gustav III:s första nybyggnad i Hagaparken och uppfördes efter ritningar av arkitekten Fredrik Magnus Piper samt Gustav III:s egna anvisningar mellan åren 1786 och 1788. De invändiga utsmyckningarna gjordes av Louis Masreliez.

Gustav III höll ibland överläggningar med sina närmaste män i Turkiska kiosken.