ANNONS

Här börjar Solnas paradgata byggas

Här är en tidig skiss på de 300 bostäder Besqab ska bygga ovanpå Solna centrums p-däck.
Här är en tidig skiss på de 300 bostäder Besqab ska bygga ovanpå Solna centrums p-däck.
Skissen visar hur de nya husen hamnar i kant med gatan.
Skissen visar hur de nya husen hamnar i kant med gatan.
I framtiden kommer Solnavägen mer likna Sveavägen, enligt planerna.
I framtiden kommer Solnavägen mer likna Sveavägen, enligt planerna.
Solnavägen blir en trädkantad stadsgata från Råsunda till Vasastan.
Solnavägen blir en trädkantad stadsgata från Råsunda till Vasastan.
Oxtorgsgatan vid Hötorgscity får gärna tjäna som inspiration, tycker Pehr Granfalk (M).
Oxtorgsgatan vid Hötorgscity får gärna tjäna som inspiration, tycker Pehr Granfalk (M).
Lilla Bantorgets nya byggnader i gammal stil är snygga, tycker Pehr Granfalk (M).
Lilla Bantorgets nya byggnader i gammal stil är snygga, tycker Pehr Granfalk (M).
Sveavägen är en förebild för nya Solnavägen.
Sveavägen är en förebild för nya Solnavägen.
Solnavägens gråa trafikled ska bli en levande boulevard fylld av liv och människor. Samtidigt ska Hagalunds industriområde förvandlas till heta innerstadskvarter.
Här är stadens och markägarnas visioner om framtiden.
ANNONS

Förändringens vindar blåser över Solna. Miljardavtalet om den nya tunnelbanestationen i Hagalund är påskrivet och snart sätts spaden i jorden.

I motprestation måste Solna bygga bostäder. Mycket bostäder. Sammanlagt har man förbundit sig att få fram 4 000 lägenheter kommande år.

En stor del av dessa planeras i anslutning till tunnelbanestationen i Hagalunds industriområde, men det blir även bostäder utmed hela Solnavägen.

En boulevard av klassiskt snitt

Solnavägen ska nämligen förvandlas till paradgata: en boulevard av klassiskt snitt.

– Det ska vara träd längs Solnavägen. En allé där det är trevligt att röra sig. Man ska uppleva Solnavägen som en sammanhängande gata från Vasastan till Råsunda. Alla hus ska stå i gatukant, säger stadsarkitekt Ann-Christine Källeskog.

Har ni några gator som förebilder?

– Vi har försökt att hitta något jämförbart. Sveavägen är nog det som ligger närmast till hand, eller Götgatan.

Bostäder på p-däcket i centrum

Centrumägaren Unibail-Rodamco har gett Besqab i uppdrag att exploatera p-däcket i centrum. De nya husen blir företagets andra bygge i Solna, efter de nyss färdigställda husen vid Charlottenburgs gård.

Företaget har redan presenterat idéer för staden på hur de tänker sig nya Solnavägen. Inte mycket blir sig likt om företagets planer går i lås.

ANNONS

– Vi ser framför oss en stadsgata. Vi vill bygga en mer stadsmässig miljö runt centrala Solna och närliggande områden, säger Johan Westring, chef för affärsutveckling och exploatering på Besqab.

Husen som planeras är tänkta att byggas ovanpå p-däcket, vilket gör att alla parkeringsplatser blir kvar.

– Det blir fina nya bostäder men också en del butiker med lokaler mot Solnavägen till. Entréerna till bostäderna är ut mot gatan, men man ska också kunna ta sig upp till centrum via trappor från Solnavägen, säger han.

Förutom Charlottenburg står företaget bakom det nya bostadsområdet vid Sabbatsbergs sjukhus, som Johan Westring menar säger mycket om företagets byggstil.

Viktigt bevara industriområdets historia

Vad gäller industriområdet ska staden tillsammans med fastighetsägarna ta fram en plan för hur området ska exploateras.

– Det ska få en mjukare karaktär, men vi ska även bevara dess historia, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, när vi går en promenad med honom i industriområdet.

Det är de äldre byggnaderna i stadsdelen som är bevarandevärda. De bägge Centralskolorna från 1870 respektive 1900 ska sparas för att ge området karaktär, menar han.

– Men även andra byggnader, de som är i tegel, är vackra att bevara. Som det där huset, säger Pehr Granfalk och pekar på en äldre industribyggnad.

Vad som ska bevaras och inte är en smakfråga.

– Allt som är fult tycker ju arkitekterna att man ska bevara. Det där huset är ju skitfult till exempel, säger han och pekar med hela handen på en ljusgul byggnad i puts.

Tät urban struktur – grönt med finess

De gula barackbyggnaderna längst in i industriområdet hänger också löst, om Granfalk får ha ett ord med i spelet.

Bygger man riktigt tätt skulle över 2000 bostäder kunna byggas längs med Solnavägen och i de gamla industribyggnaderna, menar han.

– Kan man bygga om Dallasskrapan till bostäder så ska man väl kunna bygga om de här husen också. Vi ska ha en hög exploateringsgrad med tät urban struktur, men samtidigt få in grönt med finess, säger han.

Finess?

– Jag tycker att man ska tänka park och inte skogsdunge.

Nämn ett område man kan inspireras av?

– Området kring Norra Bantorget tycker jag är intressant, där har man både bevarat äldre byggnader som ger karaktär och historia, men också byggt nytt i en gammaldags stil. Det är skitsnyggt, säger Pehr Granfalk.

En blandning av gammalt och nytt

Fastighetsägaren Humlegården, som äger majoriteten av marken i Hagalunds industriområde, har ännu inga skisser på hur stadsdelen kan komma att se ut.

– Vi har bara idéer just nu som vi ska utveckla tillsammans med Solna. Det här kommer att sträcka sig under flera år, därför är det svårt att säga exakt vad det kommer att bli, säger Maria Lidström, chef för investering och utveckling på Humlegården.

Hur tänker ni er den nya stadsdelen?

– Vår idé är att utveckla en ny levande stadsdel, med bostäder och arbetsplatser. Vi vill försöka behålla karaktären på området. Det ska bli en blandning av gammalt och nytt, säger Maria Lidström.


Läs mer: Han är mannen bakom husen på Kyrkbacken