Solnas skolor allt sämre i rankning

Lärarförbundet har rankat Sveriges skolkommuner.

Solna faller i år till plats 176 av 290.

Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges bästa skolkommuner.

Listan bygger på 14 olika kriterier där de 290 kommunerna rankas och får poäng.

De två kriterierna andel pedagogiskt utbildade lärare och lärartäthet ges dubbel vikt i sammanräkningen, då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång, enligt Lärarförbundet.

I årets rankning faller Solna 19 placeringar; från 157 till 176. De kriterier där Solna rankas riktigt lågt är just de två viktade: lärartäthet, plats 248, och andel utbildade lärare, plats 284.

Eva Eriksson (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden är kritisk, och menar att rankningen speglar hur det är ställt med skolan i Solna.

– Solnas skolor är i fritt fall, och Alliansen vill inte fånga upp det.

– Det är en allvarlig situation, och det krävs nya tag.

Hon ser extra allvarligt på lärarflykten från Solna.

– Det är skrämmande. Grannkommuner rekryterar hela arbetslag som gett sig av.

Men inte bara lärare lämnar staden. Agneta Persson från Haga Norra flyttar till Sollentuna i månadsskiftet oktober-november, där hennes barn redan går i skola.

– Vi väljer en kommun som satsar på skolan. Stängningen av Fridhemsskolan blev droppen, säger hon.

Det är lärarbristen i länet som gör att Solna rankas så dåligt menar Arion Chryssafis (M), skolkommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Det är tomt på lärare och det är en låg andel lärare med utbildning, precis som i övriga länet. Det ska vi höja med Lärarlyftet, att lärare får komplettera sin utbildning, säger han.

Han vill också poängtera att listan har sina ljuspunkter:

– Vi kan konstatera att Solna hamnar på plats åtta i landet vad gäller lärarlöner. Och vi har i år de högsta slutbetygen i Solna någonsin.

Att föräldrar lämnar staden på grund av skolan är inte konstigt, menar han.

– Vi har många som flyttar hit också, från till exempel Sundbyberg.

Fakta

Hälsa och utbildning viktigt

Några kriterier i rankingen:

Resurser till undervisningen

Utbildade lärare

Lärartäthet

Friska lärare

Lärarlöner

Kommunen som avtalspart

Andel barn i förskola

Betygsresultat

Genomsnittligt meritvärde i årskurs nio

Betygsresultat i förhållande till förutsättningarna (likvärdighetsindex)

Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till likvärdighetsindex

Källa: Lärarförbundet