Solnas skolor rankas högt

SOLNA För tredje året i rad rankas Solna som länets bästa skolkommun. Det är Föräldra­alliansen som har tagit fram Sveriges kommunala grundskoleindex 2012, som utgår från ett föräldraperspektiv.

Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grund­skolan i respektive kommun.

De kvalitetsområden som används är: måluppfyllelse, pedagogisk personal, fritidshemmen samt övriga hälso- och studiefrämjande resurser.