Solnas unga killar röker och snusar minst

Solnas unga killar fimpar ciggen.
Solnas unga killar fimpar ciggen.
Solnas manliga niondeklassare fimpar ciggen och spottar ut snuset. De hör till de unga som konsumerar minst i länet.

Folköl verkar dock vara desto populärare.

Varje år genomförs den så kallade Stockholmsenkäten där ungdomar, i såväl nionde klass som årskurs 2 på gymnasiet, i länets kommuner får svara på frågor om sin konsumtion av tobak, alkohol och droger.

Solnas niondeklassare har i flera år stått ut från mängden som storkonsumenter, men nu verkar något ha hänt. Solnas manliga niondeklassare fimpar såväl cigg som snus, enligt enkätresultatet.

På frågan om man röker dagligen eller ibland svarade endast 2 procent av Solnakillarna ja, jämfört med 8 procent i länet.

På frågan om man snusar dagligen eller ibland svarade 2 procent av Solnakillarna, jämfört med 6 procent i länet.

Bägge siffrorna är lägst i länet bland killar.

Solnas tjejer sticker inte ut i statistiken på samma sätt, utan konsumerar i genomsnitt med länets unga.

Inte heller drog- eller alkoholkonsumtionen sticker ut nämnvärt, vare sig bland killar eller bland tjejer. Förutom på en punkt – folköl.

Här ligger Solnas tjejer och killar i länstoppen bland de som själva köper och konsumerar folköl. 7 procent av niondeklassarna, oavsett kön, har svarat att de handlar folköl för egen konsumtion. Bara Danderyds killar tangerar det.

I Solna har 165 killar i årskurs 9 besvarat enkäten och 140 tjejer.