Soloms bolagisering har stött på patrull

Den 1 september skulle kommunens vård- och omsorg flyttas över till bolaget Solom. Men bara en del av verksamheten flyttas.

Kommunen fick inte alla tillstånd.

För knappt ett år sedan beslutade kommunfullmäktige att äldrevården och den service, vård och omsorg som ges till personer med funktionsnedsättning skulle flyttas över till ett kommunägt bolag: Solom AB. Enligt Alliansen är syftet att kommunala vårdgivare ska kunna konkurrera med de privata på samma villkor.

Flytten skulle ske den 1 september, men bara hälften av verksamheten följde med. Kommunen saknade tillstånd från statliga myndigheten inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att flytta vården enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Anledningarna är flera:

Kommunen och Solom saknar ett avtal som säger att bolaget ska ta över verksamheten.

Det finns brister i vissa av lokalerna.

I vissa fall har ledningen saknat rätt kompetens och det har funnits luckor i kvalitetssäkringsrutiner.

Det innebär att LSS-verksamheten inte kunde flyttas över i september. För den verksamhet som kunde tas över av bolaget behövdes inga tillstånd från IVO.

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist tolkar det som att kommunen inte hade koll på vilka regler som gäller.

– Det måste finnas en kontroll. Om kompetenskrav ­eller kraven på lokalerna förändras måste kommunens egen verksamhet följa upp det. Jag tycker att det är uppseendeväckande att man inte har följt de kvalitetskrav som finns, säger han.

Men det tillbakavisas av vård- och omsorgsnämndens ordförande Björn Karlsson (M):

– Nej, nej, nej, det är klart att vi har koll på alla regler. Det finns en plan sedan länge hur boende ska förbättras och byggas om och den är långsiktig, säger han.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar nu med att förbättra verksamheten och ta fram en ny ansökan. Tidigast den 1 januari kan ett tillstånd vara på plats och tills dess blir LSS-verksamheten kvar i kommunal regi. En del boenden kommer dock att vara kvar längre – där krävs större ombyggnader av lokalerna.

– Man har varit medveten om de förbättringsbehov som finns. Det IVO har pekat på är sådant vi har haft under arbete. Då tycker jag det är bra att bristerna kommer i dagen, säger förvaltningschef Lars Davidsson.

Han menar att brukarna inte kommer att drabbas under övergångsperioden:

– På sikt innebär det här ett kvalitetslyft för de boende.

Fakta

Ger rätt till personlig assistent

Personer med utvecklingsstörning, autism och vissa funktionsnedsättningar omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den ger rätt till bland annat personlig assistent, boende med särskild service eller daglig verksamhet.