Höghusbygget i parken: Cindy gav politikerna 683 namn i protest

Solskensparken
Solskensparken ska få två höga hus enligt planerna. Men 683 personer protesterar.
Det finns stora planer för centrala Tullinge.
Men att även Solskensparken ingick i planerna flög under radarn för många Tullingebor.
Nu protesterar de.

I början av veckan var Tullingbon Cindy Larsson vid kommunhuset i Tumba för att lämna över 683 namnunderskrifter mot bygget av två höga hus i Solskensparken.

– Det här är en viktig samlingsplats och enda allmänna lekplatsen på östra Tullingeberg, säger Cindy Larsson.

För henne och många andra kom det som en obehaglig överraskning att även Solskensparken ingick i planerna för Tullinge. Parken syns inte på bilden som finns på framsidan av materialet som visar planerna.

– Det heter ju också centrumplanen. Och de flesta som skrivit under hade inte förstått att planerna rörde sig ända upp hit.

Solskensparken

Solskensparken i dag. Foto: Cindy Larsson

I stället föreslår de att parken utvecklas på andra sätt. Kommunalråden Ebba Östlin (S) och Gabriel Melki (S) fick ta emot underskrifterna.

– Det finns förslag på att man bygger exempelvis plaskdamm, utegym, grillplats och annat. Och parken är viktig för tre förskolor i området, säger Cindy Larsson som bor nära parken och har barn i förskolor och skolor i området.