ANNONS

Efter protesterna: Inga hus i Solskensparken i Tullinge

Solskensparken stryks ur planerna för Tullinge.
Solskensparken utgår ur planerna enligt det justerade förslaget till planprogram som samhällsbyggnadsnämnden väntas säga ja till.
Ikväll ska politikerna i samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om planerna för centrala Tullinge.
Och det finns nog ett gäng Tullingebor som kommer att jubla.
Enligt förslaget stryker kommun planerna på hus i Solskensparken.
ANNONS

Tidigare i år presenterades nya planer för centrala Tullinge med omfattande förändringar. Att Botkyrka kommun även planerade för två höga hus i Solskensparken flög dock under radarn för många Tullingebor.

Höghusbygget i parken: Cindy gav politikerna 683 namn i protest

När detta blev känt samlades cirka 680 namnunderskrifter in i protest mot planerna. Och nu ändrar sig kommunen.

–  Vi har justerat planprogrammet utifrån de yttranden vi fått in. Bostäderna som föreslagits i Solskensparken tas bort då det var en stark vilja hos många medborgare att bevara parken. Behovet av plats för park och yta för idrott och lek väger tungt i ett växande Tullinge, säger Per-Anders Framgård som är utvecklingschef i Botkyrka kommun.

Solskensparken

Solskensparken. Foto: Privat

Tullinge centrum vision

Huddingevägen och Tullinge centrum får ändrad karaktär enligt planerna. Illustration: Sweco Arkitekter

Enligt Per-Anders Framgård är också planen som samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till på tisdagskvällen grönare än tidigare.

ANNONS

– Vi accentuerar och artikulerar det gröna ännu mer. Vi ökar grönskan i centrala Tullinge med 5 procent jämfört med i dag. Det blir ett grönare Tullinge än i dag. Det kom bort lite nära planerna presenterades inför samrådet, säger Framgård.

Första bilderna på nya Tullinge

För många hyresrätter och för högt – Tullingepartiet reagerar

Därför vill majoriteten ha 75 procent hyresrätter i Tullinge