Solvallastaden kan bli större än beräknat

Solvallastaden
Skiss över Södra Solvallastaden som kommunen planerar att bygga söder om travbanan.
Planerna för det nya området Solvallastaden varit ute på samråd. Nu visar det sig att det kan bli betydligt fler lägenheter än beräknat.

En kommunal f-9 skola för 900 elever, två förskolor och upp till 2300 bostäder. Det är planerna i programmet som tagits fram för Södra Solvallastaden i Bällsta.

Sedan en lång tid tillbaka har staden haft planer på att exploatera området söder om Solvalla travbana. Förslaget innefattar bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler.

Närhet till Sundbyberg

Här är det tänkt att stadsdelen ska växa fram som en del av ett bebyggelsestråk från Alvik via Ulvsunda och med närhet till kommunikationer i centrala Sundbyberg.

Nu har planerna varit ute på samråd och strategierna för hur området ska gestaltas blir alltmer konkreta.

Genom att bygga tätt ska man få plats med många hus. Enligt de första beräkningarna mellan 1200-1500 bostäder, men nu talas det i stället om så många som 2300 bostäder. Samtidigt blir det en naturnära stadsdel med Solvallaskogen i direkt anslutning till området.

– Finns det en potential för 2300 lägenheter så ska man försöka lösa det, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert.

Var hamnar skolan?

Men det är fortfarande många saker som behöver lösas innan Solvallastaden blir verklighet.

En viktig pusselbit är frågan om den planerade skolans placering inom området, och på stadsbyggnadsnämndens möte på torsdagskvällen diskuterades den frågan.

– Vi underströk vikten av att få en bra lösning på skolan, säger Roger Mogert.

Andra synpunkter som lyfts fram är att vägnätet i området behöver förbättras, såväl för cykel-, bil- och kollektivtrafik. Det här kommer att tillgodoses genom att tvärbanans Kistagren får en hållplats i området. Trafikstart kommer att ske i slutet av år 2023.