I sommar: Larsbergsbron stängs för biltrafik

vägarbete
Bilisterna får ta Agavägen och Bodalsvägen istället för Larsbergsbron i sommar.
Den över 50 år gamla Larsbergsbron ska rustas upp. I sommar är det vägbanans tur och bilisterna får ta en omväg.

Lidingö stad håller just nu på men en renovering av Larsbergsbron som löper över Södra Kungsvägen.

Första etappen av renoveringen  – gångbanorna – är i sin slutfas. Längre fram i vår är det dags för nästa etapp, att renovera vägbanan. Det kräver att bron är avstängd under byggtiden.

1 maj till 31 augusti räknar staden med att bron behöver vara avstängd.

Bilister får under tiden istället åka Agavägen och Bodalsvägen för att ta sig till och från Larsberg.

Fotgängare och cyklister påverkas inte, då bron håller öppet för dem.