Nu får sommarängen gå i full blom

Kristoffer Ruist är landskapsvårdare i Sollentuna och arbetar med sommarängarna.
Kristoffer Ruist är landskapsvårdare i Sollentuna och arbetar med sommarängarna.
Det är många insekter som trivs på blomsterängen.
Det är många insekter som trivs på blomsterängen.
När man slutar klippa gräset tar alla de fröer som redan ligger i backen fart.
När man slutar klippa gräset tar alla de fröer som redan ligger i backen fart.
Med fler blommor får de utrotningshotade svartpälsbina mer att äta av.
Med fler blommor får de utrotningshotade svartpälsbina mer att äta av.
Vid bygget i Silverdal tar blåelden fart där marken har täckts med uppgrävd jord.
Vid bygget i Silverdal tar blåelden fart där marken har täckts med uppgrävd jord.
Genom att sluta klippa har kort gräs bytts ut mot upp emot 20 sorters blommor.
Genom att sluta klippa har kort gräs bytts ut mot upp emot 20 sorters blommor.
Till höger klipps gräset och till vänster får blommorna växa fritt.
Till höger klipps gräset och till vänster får blommorna växa fritt.
Genom att konstant klippa gräset kuvas sommarblomstern. Då får insekterna mindre mat vilket i sin tur påverkar fågelbeståndet. Därför får gräsklipparen vila i år.

Sollentuna kommun har inlett ett forskningsprojekt med Sveriges lantbruksuniversitet och miljökonsultföretaget Calluna. Tanken är att främja blomrikedomen på 12 platser med totalt 23 olika grönytor.

Viktigt för svartpälsbiet

En stor anledning är för att förbättra förutsättningarna för olika insekter att klara sig i områdena som tillexempel fjärilar och vildbin. När man klipper gräset ofta har det visat sig att det försvårar för insekterna.

– Utan blommor får insekterna mindre mat och blir insekterna färre får inte fåglarna något att äta.Det blir som en trappa, säger Kristoffer Ruist som är naturvårdare i Sollentuna kommun.

Han visar en blomsteräng i Silverdal, nära Tegelhagens naturreservat. Det är fullt med nyckelpigor, syrsor, bin och andra insekter bland blommorna. En förhoppning är att projektet ska stärka förutsättningarna för det rödlistade svartpälsbiet som lever i området.

Fler blommor förr

Fler blommor i antalet innebär så klart mer mat för insekterna. Men även en mångfald av blommor är viktigt då det innebär blomning under en längre säsong och en del insekter föredrar vissa blomsorter eller har preferenser vad gäller färger.

– Det märks en stor skillnad. Går man på det klippta gräset märker man inte av mycket liv men här på sommarängen kan det ibland låta som en helikopterrotor för att det är så mycket ljud från olika insekter.

Men en annan vinst ligger så klart i blommornas rent dekorativa värde. Det är verkligen en stor skillnad på de färgglada ytorna fulla med blommor och de kortklippta gräsmattorna.

– En del Sollentunabor minns kanske att på femtiotalet var det fullt med åkrar och fält här. Vi har haft en förtätning som har gått oerhört snabbt och naturen är inte så snabb på att anpassa sig.

Flera steg

Projektet ska pågå i två år och har olika faser. Fasen då är i just nu innebär i princip att de inte gör någonting.

– Vi klipper inte gräset på de ytor som ska få blomma. Man ser redan en stor skillnad, det blir en knivskarp linje mot grönt där vi klipper och massa färg där vi inte klipper.

Istället för att klippa gräset ska sommarängen slås med lie när alla blommor har fått blomma ut och sprida sina fröer – för att få mer blommor nästa år. De kommer göras med hästdragen slåtterbalk.

– Alla dessa blommor har kommit bara vi slutade klippa gräset. Fröna har legat i backen och väntat på rätt förutsättningar.

Nästa steg blir att så in nya blomsorter för att öka artrikedomen. Dels ska ängsväxter planters in genom frösådd men även en del plantor kommer att sättas in.

– Det är fascinerande att se vilken stor skillnad det har blivit bara av att vi gör ingenting. Så det blir spännande att se hur det blir när vi sår in fler blommor.

Olika platser ger olika blommor

De olika platserna har valts ut för att vara lämpliga områden för att främja vildbin och fjärilar. Innan projektet drogs igång har en stor inventering av bibeståndet gjorts i kommunen.

https://mitti.se/noje/han-crowdfundar-barnboksdebut/?omrade=upplandsvasby

Men en annan tanke har varit att välja områden med olika karaktär för att kunna studera de olika skötselmetoderna för ängarna. Till exempel våtmark och torrare mark. Mitt på blomsterängen i Silverdal går en linje som delar fältet i två: ett rött och ett blått. På ena sidan dominerar rödklövern och på andra sidan blåeld.

– Det är mycket gräsrötter i jorden och då kan andra växter få svårt att etablera sig, men klövern klarar det bra. Men här bredvid har det dumpats jord i samband med bygget och då kan andra växter få det lättare att etablera sig i den karga marken, säger Kristoffer Ruist.

Fakta

Blomrika gräsytor

Vad: Ett forskningsprojekt i Sollentuna tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och miljökonsultföretaget Calluna. Projektet får stöd WWF.

Varför: För att få flera sorters blommor på kommunens grönytor. Det i sin tur ska stärka förutsättningarna för olika insekter och småfåglar.

Var: 12 platser med totalt 23 grönytor vid Bergkällavägen, Helenelunds sandhed, Häggvik, Knista backar, Norrviken, Rotebro, Silverdal, Skogsängsvägen, Torparängen, Tuna åkrar och Tunbergets trafikplats.

Hur: Övergång från regelbunden gräsklippning till slåtter på sensommaren, frösådd av gräsängväxter och insådd av näktarväxter.

När: Under 2017 och 2018.

Källa: Sollentuna kommun