Bakterier frodades i Brommas plaskdammar

Plaskdamm Högalid Södermalm
Plaskdammarna attraherade både barn och bakterier i somras.
Den varma vädret i somras gjorde att plaskdammarna fylldes av badande barn – och av elaka bakterier. I Bromma uppmättes för höga halter av bakterier i samtliga plaskdammar vid minst ett tillfälle, och två av dammarna hamnar på stans ”bottenlista”.

Hettan i somras drev mängder av barnfamiljer till stans plaskdammar. Men de var inte alltid en hälsosam tillflykt, visar en rapport från miljöförvaltningen.

Totalt uppmättes 141 fall av bakterieöverskridande, och 83 procent av dammarna drabbades minst en gång. Det är ett sämre resultat än vanligt.

Många badade

”Under sommaren var det ovanligt många överskridanden på grund av det varma och torra vädret och den höga belastningen i dammarna”, skriver Hanna Axemar, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen, i en kommentar till Mitt i.

”Värstingen” i Bromma var plaskdammen vid Båtmanstorpet, där bakteriehalten var för hög vid fem av åtta mättillfällen. Nästan lika illa var det i Olovslundsparken där gränsen överskreds vid fyra av sju mättillfällen.

I övriga plaskdammar i Bromma uppmättes för höga halter vid antingen ett eller två tillfällen.

Svårläkta inflammationer

Vanligast var överskridanden av heterotrofa bakterier (se faktaruta) men nästan hälften av dammarna drabbades vid något tillfälle även av för höga halter av jordbakterien Pseudomonas Aeruginosa, som kan orsaka allvarliga och svårläkta sårinflammationer samt ögon- och öroninflammationer.

Bakterieprovtagning sker var 14:e dag och dammarna töms normalt en gång i veckan. Men vid indikation om ett bakterieöverskridande ska dammen tömmas omgående och rengöras.

Kontakta kommunen

I normala fall är det inte farligt att låta sina barn bada i plaskdammarna, enligt Hanna Axemar.

”Klaras riktvärdena ska det generellt sätt inte vara något problem, men självklart ska man ju undvika att bada om man har sår på kroppen, är magsjuk eller liknande. /…./ Är man som förälder orolig så kan man kontakta ansvarig stadsdel för att få mer information om just den dammen, skriver hon.

Fakta

Fakta: Bakterier i badvattnet

Heterotrofa bakterier är en samlingsbenämning för alla odlingsbara bakterier vid 35 °C under två dygn och ger ett allmänhygieniskt mått på badvattenkvaliteten.

Pseudomonas Aeruginosa är en specifik bakterie som inte får förekomma i  badvatten eftersom den kan orsaka allvarliga och svårläkta sårinflammationer samt ögon- och öroninflammationer.

Pseudomonas Aeruginosa är en jordbakterie och därför ska blottade jordytor inte förekomma nära plaskdammar.

Källa: Miljöförvaltningen
Fakta

Så smutsig var din plaskdamm

Antal bakterieöverskridanden (inom parantes antalet provtagningar)

Brommas plaskdammar

Båtmanstorpet 5 (8)

Olovslundsparken 4 (7)

Blacken 2 (7)

Dragontorpet 2 (7)

Kratsbodaparken 2 (7)

Annedal 1 (7)

Tranebergsparken 1 (7)

Källa: Miljöförvaltningen